Trang chủ Từ khóa Doodle4Google

Từ khóa: Doodle4Google

Ý nghĩa sự kiện Doodle4Google Việt Nam 2015

Ý nghĩa sự kiện Doodle4Google Việt Nam 2015

Sự kiện Doodle4Google Việt Nam 2015 vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên, tranh vẽ của trẻ em Việt Nam được chọn là logo...