Trang chủ Từ khóa Kỹ thuật nuôi cá lăng

Từ khóa: kỹ thuật nuôi cá lăng

Cá lăng nha đuôi đỏ tại Trung tâm Giống thủy sản tỉnh

Nuôi cá lăng nha 1 tuần chỉ cho ăn 2 lần, giá 1kg bằng...

Những năm qua, việc đánh bắt theo kiểu tận diệt đã làm suy giảm đáng kể lượng cá lăng nha tại các sông suối....

QC - Thông tin doanh nghiệp