Trang chủ Từ khóa Tranh cãi đề thi

Từ khóa: tranh cãi đề thi

Cô bé bán diêm là số đơn. Cô đã chết vì thiếu lửa... Nước Việt hình chữ S, hiện thân của số nhiều, lẽ nào không biết nuôi lửa và truyền lửa, lẽ nào thiếu lửa?, trích

Phát rối với đề thi lớp 12 ở Gia Lai: ‘Cô bé bán diêm...

"Cô bé bán diêm là số đơn. Cô đã chết vì thiếu lửa... Nước Việt hình chữ “S”, hiện thân của số nhiều, lẽ...

QC - Thông tin doanh nghiệp