Độc đáo nuôi tằm trên sàn sắt, bắt kén trên né gỗ

Nhờ mô hình độc đáo nuôi tằm trên sàn sắt, bắt kén trên né gỗ mà ông Đỗ Văn Ấu, Lâm Đồng giảm sức lực cho việc thay phân tằm, tăng năng suất cao, tăng thu nhập.

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment