35.2 C
Chư Sê
Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024

Gia Lai bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Must read

Ngày 14-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2181/UBNd-KTTH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện về việc bổ sung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành, địa phương có liên quan tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh theo yêu cầu tại Văn bản số 6263/BKHĐT-TH ngày 4-8-2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh nếu để chậm trễ.

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư việc bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, thì trong giai đoạn 2021-2030 thực hiện rà soát, lập danh sách dự kiến ĐVHC là các huyện, xã cần sắp xếp ĐVHC theo quy định để bổ sung vào phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội, phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện trong quy hoạch tỉnh; rà soát, lập danh sách dự kiến ĐVHC là các đô thị cấp huyện và đô thị cấp xã cần sắp xếp ĐVHC theo quy định để bổ sung vào phương án phát triển hệ thống đô thị trong quy hoạch tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030 thực hiện rà soát và đề xuất định hướng ĐVHC cần sắp xếp theo quy định để bổ sung vào phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội, phương án phát triển hệ thống đô thị, phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện theo cấp hành chính tương ứng trong quy hoạch tỉnh.

Đối với quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các địa phương thực hiện rà soát các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt cùng với nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn để điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt và chỉnh lý hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Đối với quy hoạch tỉnh đã họp thẩm định, địa phương tiến hành rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn cùng với việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lấy ý kiến rà soát của các thành viên Hội đồng.

Đối với quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định nhưng chưa tổ chức họp thẩm định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh theo hướng dẫn tại mục 1 của văn bản này và báo cáo Hội đồng thẩm định bằng văn bản trước phiên họp thẩm định.

Đối với quy hoạch tỉnh chưa trình thẩm định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh theo hướng dẫn và thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định theo quy định.

PHƯƠNG VI

5/5 - (1 bình chọn)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article