29.5 C
Chư Sê
Thứ Sáu, Tháng Ba 1, 2024

Giá trị sản xuất chăn nuôi của Bắc Ninh đạt gần 3.500 tỷ đồng

Must read

Giá trị sản xuất chăn nuôi của Bắc Ninh đạt gần 3.500 tỷ đồng

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tình hình sản xuất chăn nuôi nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tình hình sản xuất chăn nuôi nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Năm 2023, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đầy khó khăn, biến động chung của toàn ngành nông nghiệp. 

Trước những khó khăn, thách thức, Chi cục đã tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành.

Thành lập các Đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các địa phương có nguy cơ cao.

Là một trong những tỉnh đi đầu trong việc tổ chức tiêm phòng thí điểm và lấy mẫu đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với vacxin dịch tả lợn Châu Phi, Chi cục đảm bảo duy trì đàn lợn toàn tỉnh khỏe mạnh và sinh trưởng bình thường, tỷ lệ đáp ứng miễn dịch đạt gần 88%.  

Với những nỗ lực toàn ngành, Chi cục đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực chủ chốt.

Cụ thể, về sản xuất chăn nuôi, đàn trâu gần 4.000 con, đạt 142% kế hoạch. Đàn bò gần 19.000 con, đạt hơn 84% kế hoạch. Đàn lợn 301.000 con, đạt hơn 100% kế hoạch. Đàn gia cầm 5,9 triệu con, đạt 100% kế hoạch.

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 81.000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất chăn nuôi theo giá so sánh năm 2010 đạt 3.490 tỷ đồng, tăng 0,2% so với 2022.

Chăn nuôi của Bắc Ninh đang chuyển dịch mạnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Phương thức chăn nuôi đã có sự chuyển biến tích cực từ chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng trong khu dân cư sang chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp, sản xuất theo hướng hàng hoá.

Toàn tỉnh có 3 cơ sở chăn nuôi đã thực hiện tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất; 5 cơ sở chăn nuôi đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đàn giống; 6 doanh nghiệp chăn nuôi trực thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh thăm mô hình nuôi cá chình hoa bằng lồng trên sông.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh thăm mô hình nuôi cá chình hoa bằng lồng trên sông.

Về sản xuất thủy sản, diện tích nuôi trong ao trên 4.700ha, bằng 100% so với cùng kỳ và đạt xấp xỉ 100% so với kế hoạch 2023.

Toàn tỉnh đã sản xuất được gần 231 triệu con giống các loại: cá bột, cá hương, cá giống. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 40.000 tấn, đạt 100% so với kế hoạch năm và tăng 0,8% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất thuỷ sản đạt hơn 1.240 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 72 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích gần 1.306ha (diện tích vùng từ 10 ha trở lên). Bắc Ninh có 44 cơ sở, hộ nuôi thủy sản áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 8,5ha, năng suất nuôi ao đất bình quân đạt 10 – 12 tấn/ha/năm, năng suất nuôi cá lồng trên sông bình quân đạt 4,5 – 5 tấn/lồng.

Về công tác thú y, toàn tỉnh tiêm được hơn 35 triệu liều vacxin các loại. Công tác tiêm phòng thí điểm vacxin phòng dịch tả lợn Châu Phi được 1.166 liều.

Công tác vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường được thực hiện hiệu quả, chia làm 2 đợt. Công tác xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đã thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật cho 3 cơ sở chăn nuôi lợn. Tổng số cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay là 16 cơ sở.

Chi cục cũng có nhiều nỗ lực trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, toàn tỉnh đã cấp giấy nhận kiểm dịch vận chuyển được hơn 101.000 con lợn, tăng 19% so với năm 2022; gần 18 triệu con gia cầm, giảm 4,6%… Kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung được 3.684 con lợn, tăng 84%.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh đạt mục tiêu phát triển chăn nuôi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đồng thời, tỉnh khuyến khích chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn.

Bên cạnh đó, Chi cục xác định nhiệm vụ quan trọng là nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi.

Công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi và đàn thủy sản cũng được Chi cục chú trọng thông qua việc khống chế có hiệu quả các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò, dại chó, mèo… ; quản lý tốt môi trường dịch bệnh thủy sản, đặc biệt là các vùng nuôi cá lồng trên sông, vùng nuôi thủy sản tập trung.

Mục tiêu của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh năm 2024

Chăn nuôi: Đàn trâu 3.900 con; đàn bò 17.000 con; đàn lợn 300.000 con; đàn gia cầm 5,9 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 80.000 tấn.

Thú y: Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm đối với đàn lợn đạt trên 90%; đàn trâu, bò đạt 80%; đàn chó, mèo đạt 95%; đàn gia cầm đạt 90%.

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 4.700 ha. Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 41.000 tấn. Giá trị sản xuất thuỷ sản đạt hơn 1.256 tỷ đồng (giá năm cố định năm 2010). Số lượng con giống thủy sản các loại đạt 230 triệu con.

Rate this post
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article