Hướng dẫn nuôi tằm lãi lớn: “Làm ruộng 3 năm, không bằng chăm tằm 1 lứa”

Người xưa có câu “Làm ruộng 3 năm, không bằng chăm tằm 1 lứa”. Vậy để chăm sóc tằm để tằm phát triền tốt, người nuôi tằm cần kỹ thuật gì?

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment