Cây nở ngày đất trị bệnh gút, tiểu đường?

Loại cây này hiện đang được bán nhiều ở TP.HCM và được nhiều người mua về nấu uống với niềm tin khỏi hẳn bệnh tiểu đường, bệnh gút. Thực tế ra sao? Thông tin cây nở ngày đất trị hết bệnh gút và tiểu đường đang lan truyền và được người bán thổi phồng thêm công dụng làm người mua […]