Trang chủ Từ khóa Chủ tịch UBND huyện

Từ khóa: Chủ tịch UBND huyện

Thạc sĩ Nguyễn Dũng được tôn vinh là trí thức tiêu biểu Việt Nam

Thạc sĩ Nguyễn Dũng được tôn vinh là trí thức tiêu biểu Việt Nam

Sáng 21-4-2015, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức trao...