Thạc sĩ Nguyễn Dũng được tôn vinh là trí thức tiêu biểu Việt Nam

Sáng 21-4-2015, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức trao Bảng vàng những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế – xã hội năm 2014 cho 100 cá nhân. Đây là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho tinh […]