Viết cho anh – người từng quen

Viết cho anh những cảm xúc không còn dạt dào như trước nữa, không còn mỏi tay khi không kịp đánh những suy nghĩ nữa, có khi em còn đợi suy nghĩ và gõ chậm chậm.   Khi một Sáng thức dậy không còn nhớ nữa, khi những yêu thương tha thiết không còn bám riết nữa có phải lãng […]