Home Tags Đại học Sư phạm TP HCM

Tag: Đại học Sư phạm TP HCM

Làm sao để chia tay trong an toàn?

Không nên bảo "Quen anh tôi chẳng được gì!" hay "Thằng đào mỏ!", "Xem như mấy năm qua chưa hề tồn tại đi! -...
- Advertisement -