Đáp án môn Địa Lý THPT 2015 Chính Xác Nhất

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút – môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn. Chuse24h.com cập nhật đề thi và gợi ý đề Địa lý tại đây. Câu 1(2,0 điểm). 1. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam 1. Đặc điểm của sông ngòi nước ta:Đặc […]