Kiểm soát YouTube trên TV bằng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn

Kiểm soát YouTube trên TV bằng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn

Kết nối qua Wi-Fi Nếu bạn đang sử dụng TV hoặc bảng điều khiển trò chơi được hỗ trợ thì điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn sẽ tự động kết nối với TV khi cả hai thiết bị trên cùng mạng Wi-Fi. Chạm hoặc nhấp vào biểu tượngđể chọn màn hình … Read more