Cây bơ Booth kém chất lượng

Nhiều hộ dân tại xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) mua và trồng giống cây bơ Booth do Viện Ea Kmat (có trụ sở tại Đak Lak) cung cấp đã bị chết hàng loạt. Một số ít cây còn sống đều phát triển còi cọc. Cây giống chết hàng loạt Thấy thị trường và nhu cầu sử dụng trái bơ […]