Matic và Essien – Chọn ai cho vị trí CDM trong FIFA Online 3?

Vị trí CDM trong FIFA Online 3 được nhiều HLV tin tưởng giao trọng trách cho Matic và Essien. Tuy nhiên nếu chỉ được chọn một trong hai, bạn sẽ chọn ai? Đã từ lâu, cả Nemaja Matic và Michael Essien trong FIFA online 3 đã được cộng đồng công nhận là 2 trong số những CDM hàng đầu của […]