Khánh Hòa: Mô hình Nuôi Trùn Quế kết hợp Gà thả vườn và Trồng Gừng. Hiệu quả 3 trong 1

Mô hình Nuôi Trùn Quế kết hợp Gà thả vườn và Trồng Gừng – Trùn quế (TQ) là nguồn thức ăn giàu đạm, thích hợp cho việc chăn nuôi gia cầm, thủy sản. Trồng gừng (TG) kết hợp bón phân trùn đã góp phần tăng năng suất rõ rệt. Trong điều kiện đất đai chật hẹp, địa hình phức tạp, […]