Làn sóng phản đối “Internet miễn phí” của Facebook dâng cao

Dự án đầy tham vọng của Facebook hiện đang đối mặt với ánh mắt thiếu thiện cảm từ cộng đồng. Bạn còn nhớ dự án Internet.org của Facebook chứ? Đó là một dự án đầy tham vọng của Mark Zuckerberg trong việc phổ cập Internet ra toàn thế giới, nhất là các khu vực còn kém phát triển về cơ […]