Người thứ ba: đúng hay sai?

Chuse24h.com – Nếu đã có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ hai người thì nên giữ hay buông, trách hay thôi? Trong những cuộc tình không may, chuyện rạn vỡ đôi khi vì người thứ ba – đấy là điều mọi người luôn nghĩ nhưng nếu xét rõ thì vấn đề đâu phải chỉ vì một người đến […]