Kỹ thuật trộn đất trồng gừng trong bao

Kỹ thuật trộn đất trồng gừng trong bao – HỎI: Gia đình tôi đang dự định trồng gừng trong bao với diện tích 4000 m2 đất? Cho biết gừng giống có phải ủ không và cách ủ gừng giống như thế nào? Cách trộn đất cho vào bao xi măng theo tỉ lệ ra sao? Xin cảm ơn. TRẢ LỜI: Tuy […]