Home Tags Lâm Thị Mỹ Viên

Tag: Lâm Thị Mỹ Viên

Học sinh Chư Sê có quyền góp ý về… chuyên môn...

Với nền giáo dục hiện đại “học sinh làm chủ”, trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia Lốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai)...