Thủ khoa không thi vẫn đỗ Học viện Quân y giờ ra sao?

Đỗ thủ khoa Đại học Dược, Lê Đức Duẩn được Bộ trưởng Quốc phòng đặc cách vào Học viện Quân y. Cậu học trò nghèo đã bước vào môi trường quân ngũ với ước mơ chữa bệnh cứu người. Năm 2012, Lê Đức Duẩn đỗ đầu Đại học Dược Hà Nội với 29 điểm. Sau khi báo chí thông tin […]