HAGL Agrico ước lãi quý II đạt 490 tỷ đồng

Cùng với 107 tỷ đồng lãi trước thuế quý I, lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm của HAGL Agrico đạt 660 tỷ đồng. CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG- HOSE) vừa cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2015. Theo đó, lợi nhuận ước tính của HAGL Agrico khoảng 490 tỷ […]