New Zealand và cuộc hành trình của một backpacker

Tôi mong muốn chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để nhiều người biết đến New Zealand hơn, nhiều bạn trẻ có quý giá như thế này hơn. (Trần Nguyễn Bình Minh, Hà Nội) Tôi 22 tuổi, là con gái, vừa tốt nghiệp. Thay vì lao đi kiếm một việc làm để nhanh chóng ổn […]