Biện pháp phòng trừ nhện gié hại lúa

Nhện gié có tên khoa học là Steneotarsonemus spinki Smiley. Tên tiếng Anh là Panicle rice mite. Nhện gié là đối tượng gây hại trên lúa ngày càng có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhện gié đã được phát hiện ở các nước châu Á và châu Mỹ như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, […]