Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước

Nước sinh hoạt là một trong những yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Ngoài dân cư khu vực nội thị được sử dụng nguồn nước máy, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thì một số vùng ven, đặc biệt là vùng nông thôn, nguồn nước […]