Khởi nghiệp – Tuổi nào khởi nghiệp dễ thành công nhất?

Tuổi tác có tác động gì tới sự thành công của doanh nhân? Câu trả lời là không, độ tuổi xét riêng nó không quan trọng trong việc cố gắng ra dự đoán sự thành công trong kinh doanh. Nội dung nổi bật: – Những nghiên cứu này cho thấy độ tuổi trung bình của một doanh nhân là 40 […]