23.5 C
Chư Sê
Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024

TAG

Rhizoctonia solani

Bệnh rụng lóng, Chết dây trên cây hồ tiêu (RHIZOCTONIA SOLANI, PSEUDOMONAS SP.)

* Triệu chứng bệnh: Triệu chứng chung là bệnh làm cho lá bị vàng, thối và rụng đi, sau đó lan dần vào lóng làm...

Latest news