Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Gia Lai

Trong 2 ngày, 15, 16/7,  Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 3, năm 2015 thực hiện chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi. Trong Cuộc thi lần này, Ban tổ chức Cuộc thi thực hiện chấm điểm cho 32 giải pháp sáng tạo trong 5 lĩnh vực: Đồ dùng học […]