Tấm hình này là từ trường Mặt Trời, ảnh chụp của NASA

Những đường màu trắng trong hình được các nhà khoa học gọi là “corona loop” (người Việt hay dùng chữ Nhật hoa)- nó là các đường sức từ đi xuyên qua lớp khí ga bao bọc mặt trời. Mảng màu xanh và màu vàng là hai cực từ của mặt trời. Tất nhiên là máy ảnh thông thường không thể […]