Tiêu chùm là loại tiêu gì?

Nhóm Trồng tiêu cùng Chuse24h.com vừa mới nhận được 1 hình ảnh của 1 anh có tài khoản facebook là Tiếng Thời Gian. …với trạng thái tiêu chùm đã về Việt Nam Liệu đây là loại tiêu gì? giống tiêu này đã có ở Việt Nam chưa? Tác dụng và chất lượng, sản lượng có tốt hơn với loại tiêu […]