Từ 1/8, làm nông được vay đến 3 tỷ đồng, không cần tài sản bảo đảm

làm nông được vay đến 3 tỷ đồng, không cần tài bảo đảm

Đối tượng áp dụng là cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã… Các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP … Read more