22.2 C
Chư Sê
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024

Tăng 27 tỷ đồng cho 8 dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã

Must read

Theo đó, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giảm nguồn tiền sử dụng đất hơn 17,57 tỷ đồng vốn bố trí kinh phí xử lý hụt thu năm 2019, 2020 đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (giảm từ 114,02 tỷ đồng xuống còn hơn 96,449 tỷ đồng); điều chỉnh tăng hơn 17,57 tỷ đồng vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (từ kinh phí tiết kiệm chi và chi thường xuyên còn lại trong quá trình thực hiện dự toán năm 2022).

Đối với nguồn xổ số kiến thiết, điều chỉnh giảm 27 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% (giảm từ 66,108 tỷ đồng xuống còn 39,108 tỷ đồng); điều chỉnh tăng 27 tỷ đồng đầu tư cho 8 dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã. Cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) 1,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an thị trấn Ia Kha và xã Ia Krai (huyện Ia Grai) 3 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã: Hbông, Bar Măih, Ia Ko và Ia Tiêm (huyện Chư Sê) 6 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) 1,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã: Ia Rsai, Uar và Chư Drăng (huyện Krông Pa) 4,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an thị trấn Kon Dơng và xã Hà Ra (huyện Mang Yang) 3 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã: Ia Piar và Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện) 3 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã: Ia Băng, Đak Krong và Kon Gang (huyện Đak Đoa) 4,5 tỷ đồng.

Rate this post
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article