31 C
Chư Sê
Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Trồng dâu nuôi tằm – Mô hình kinh tế mới ở Chư Sê

Must read

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất sản xuất cà phê, tiêu kém hiệu quả sang trồng dâu – nuôi tằm gắn với liên kết sản xuất, nhiều nông dân ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống; đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững tại địa phương.

5/5 - (1 bình chọn)

More articles

Latest article