34.9 C
Chư Sê
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024

Vì hạnh phúc, ấm no của người nghèo và đối tượng chính sách

Must read

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Păh

Tranh thủ nguồn vốn trung ương, phát huy nội lực từ nguồn vốn huy động tại địa phương.

Vì hạnh phúc, ấm no của người nghèo và đối tượng chính sách - Chư Sê 24h

Năm 2023, PGD NHCSXH huyện Chư Păh đã chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn huy động tại địa phương đã hòa cùng nguồn vốn trung ương mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổng nguồn vốn đạt hơn 482 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác đạt 7,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 430 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 8,94% xuống còn 7,16%.

Năm 2024, PGD tiếp tục tranh thủ nguồn vốn trung ương, phát huy nội lực từ nguồn vốn huy động tại địa phương, phấn đấu tăng trưởng các nguồn vốn để đảm bảo tăng trưởng tín dụng đạt 7% kế hoạch.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Sê

Tập trung tăng trưởng tín dụng chính sách gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia.

Vì hạnh phúc, ấm no của người nghèo và đối tượng chính sách - Chư Sê 24h

Năm 2023 vừa qua, PGD NHCSXH huyện Chư Sê đã triển khai các chương trình tín dụng chính sách bám sát nhu cầu thực tế nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của hộ vay. Tăng trưởng tín dụng được tập trung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với doanh số cho vay đạt hơn 117 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 439 tỷ đồng.

Bước vào năm 2024, PGD tập trung triển khai kế hoạch tín dụng bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện, mở rộng cho vay, chú trọng triển khai các chương trình tín dụng phục vụ đời sống như cho vay học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, cho vay nhà ở, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Thiện

Giữ vững chất lượng tín dụng để góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn chính sách.

Vì hạnh phúc, ấm no của người nghèo và đối tượng chính sách - Chư Sê 24h

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Phú Thiện là đơn vị 5 năm liên tục (2019-2023) không có nợ quá hạn. Năm 2023, chất lượng hoạt động của PGD thể hiện đồng đều qua các chỉ tiêu tăng trưởng. Tổng nguồn vốn đạt hơn 392 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 391 tỷ đồng, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, không có nợ quá hạn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy lùi “tín dụng đen”.

Năm 2024, PGD tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, hiệu quả vốn tín dụng chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng ở cơ sở.

Rate this post
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article