22.7 C
Chư Sê
Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Gia Lai

Must read

Sáng ngày 6-7, Đoàn công tác số 3 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hà Sơn Nhin, Ủy viên Trung ương Đảng Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ;Dương Văn Trang, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Công Lự, Phó Chủ chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Xuân Lịch đã quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra lần này tại tỉnh Gia Lai, nêu rõ: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng là việc làm thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước. Mục đích của đợt kiểm tra là nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác giám sát, phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục phát hiện những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân của công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương, từ đó giúp địa phương nâng cao chất lượng, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và cũng giúp Trung ương xác định các biện pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Gia Lai
Đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, chủ trì buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Dương Văn Trang đã báo cáo một số nội dung cơ bản với đoàn công tác về tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng – chống tham nhũng tại tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Trong đó nêu rõ: Ban thường vụ, Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu các cấp uỷ, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về các qui định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, các cấp uỷ Đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra 41 vụ án, xứ lý 121 người có dấu hiệu vi phạm, phát hiện sai phạm về kinh tế 23,1 tỷ đồng; đã thu hồi nộp ngân sách 16,2 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Sơn Nhin khẳng định thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, liên tục, gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”… tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, hành động rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Xuân Lịch bước đầu ghi nhận những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Đồng chí lưu ý, tỉnh cần có đánh giá tổng quan, chính xác, toàn diện về công tác phòng, chống tham nhũng. Với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt việc xử lý cán bộ vi phạm, việc kỷ luật Đảng để tạo ra sự chuyển biến thực sự. Đồng chí cũng yêu cầu tỉnh Gia Lai cần chỉ ra được những chuyển biến sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các cấp; đánh giá về vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

More articles

Latest article