24.1 C
Chư Sê
Chủ Nhật, Tháng Năm 26, 2024

Chuyển đổi hơn 545 ha đất lúa sang trồng cây hàng năm và cây lâu năm

Must read

Theo đó, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 là khoảng 545,67 ha. Diện tích chuyển đổi thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố gồm: Pleiku, Ayun Pa, Kbang, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ, Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện. Trong đó, chuyển sang trồng cây hàng năm khoảng 518,17 ha (gồm 205 ha rau, 14 ha hoa, 299,17 ha cây dược liệu và cây trồng khác), chuyển sang trồng cây lâu năm (cây ăn quả) khoảng 27,5 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương liên quan thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải tuân thủ theo quy định của Luật Trồng trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13-12-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; phải bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương và đảm bảo phục hồi lại hiện trạng ban đầu để trồng lúa trở lại khi cần thiết.

Rate this post

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article