Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh xuống 35,0 triệu đồng/tấn

Sáng nay (23/5), giá cà phê nhân, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục giảm mạnh 1,2 triệu đồng/tấn xuống 35,0 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 66 USD từ 1.742 USD/tấn hôm qua xuống 1.676 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và ICE New York đồng loạt giảm mạnh.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục giảm mạnh 56 USD/tấn, ghi nhận phiên thứ 4 giảm liên tiếp.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá giảm 56 USD/tấn xuống 1.626 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 56 USD/tấn xuống 1.651 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2015 giá giảm 56 USD/tấn xuống 1.672 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 1/2016 giá giảm 56 USD/tấn xuống 1.692 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Arabica các kỳ hạn ICE New York tiếp tục giảm 1,45-1,5 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 126,95 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 1,45 cent/pound xuống 129,8 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá giảm 1,45 cent/pound xuống 133,65 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá giảm 1,45 cent/pound xuống 137,35 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice7/Liffe7) tăng lên 53,16 cent/pound từ 52,15 cent/pound hôm qua.
Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 22/5 tăng 2.895 bao xuống 2.151.112 bao.

Rate this post

Comment