Home Cà phê Hiện tượng cà phê bị bạc lá, chùn đọt và không lớn...

Hiện tượng cà phê bị bạc lá, chùn đọt và không lớn quả

Hiện tượng cà phê bị bạc lá, chùn đọt và không lớn quả – Chuse24h vừa nhận được câu hỏi của một bạn không nêu tên về hiện tượng một số cây cà phê trong vườn bị bạc lá, chùn đọt và không lớn quả (1); quả bị nám không phát triển(2): rất mong được bà con có kinh nghiệm đóng góp giải pháp giúp đỡ:

1) Vườn nhà tôi có một số cây cà phê tơ (năm thứ 2) nằm trên đồi bị hiện tượng bạc lá, cây chùn đọt không phát triển. Bên cạnh đó, một số cây năm thứ 4 quả không lớn và nhỏ dần theo hướng từ trong ra ngoài cành đặc biệt ở các cành bị bạc lá phần ngọn. Rất mong bà con chỉ giúp cách khắc phục các hiệu tượng trên. (Nhóm hình 1)

2) Ngoài biểu hiện như trên thì ở các lô cà phê phát triển bình thường có rất nhiều cây có quả bị nám ngoài da (da cóc), hiện tượng này ít dần theo hướng từ trong cành ra ngoài đọt, các chùm quả bị nám thường ở phía trong gần thân cây, bị đứng và không lớn quả cho đến khi chín – thường thì chín chậm hơn so với các quả bình thường. (Hình 2)

Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Diễn đàn