Trang chủ Từ khóa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Từ khóa: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Mỹ: TQ đang phá vỡ an ninh trên Biển Đông

Mỹ: TQ đang phá vỡ nền an ninh trên Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng quy mô xây đảo nhân tạo quá lớn của Trung Quốc khiến người ta không khỏi bất...