Những kiểu bà mẹ gây khó chịu trên facebook

Bất cứ khi nào con của những bà mẹ “con mình giỏi nhất” đạt được một thành tựu gì, họ đều lên facebook khoe khoang. Trong danh sách bạn bè của chúng ta, ai cũng sẽ có một bà mẹ như thế này! 1. Kiểu “Con mình giỏi nhất” Bắt đầu với kiểu bà mẹ phổ biến nhất mà chắc […]