Biển đảo vào đề thi Địa lý

Tại cụm thi Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai, đa số thí sinh đều cho rằng, đề thi không khó, bám sát chương trình sách giáo khoa, có thể dễ dàng được 5 điểm. Hết 2/3 thời gian làm bài, rất nhiều thí sinh tại điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội đã nộp bài, rời phòng thi. Nguyễn […]