Biển đảo vào đề thi Địa lý

Tại cụm thi Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai, đa số thí sinh đều cho rằng, đề thi không khó, bám sát chương trình sách giáo khoa, có thể dễ dàng được 5 điểm. Hết 2/3 thời gian làm bài, rất nhiều thí sinh tại điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội đã nộp bài, rời phòng thi. Nguyễn […]

Đáp án môn Địa Lý THPT 2015 Chính Xác Nhất

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút – môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn. Chuse24h.com cập nhật đề thi và gợi ý đề Địa lý tại đây. Câu 1(2,0 điểm). 1. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam 1. Đặc điểm của sông ngòi nước ta:Đặc […]