Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia có thể tăng cường vấn đề mở

Theo tiến sĩ Phạm Hữu Cường, đề thi Ngữ văn năm 2015 có thể tăng cường các câu hỏi tổng hợp, đề mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh bày tỏ chính kiến của mình. Nói về xu hướng đề thi năm 2015, tiến sĩ Phạm Hữu Cường (giảng viên Ngữ văn lâu năm) khẳng […]