Đề thi vào ĐH Quốc Gia HN 2015 hỏi “Thạch Sanh quê ở đâu?”

Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là sẽ có nhiều câu hỏi bạn thậm chí còn chưa từng nghe thấy bao giờ. Năm 2015 là năm bắt đầu áp dụng quy chế mới khi tuyển sinh của các trường ĐH – CĐ, trong đó ĐH Quốc gia Hà Nội là trường đầu tiên tổ chức thi tuyển vào ngày […]