Kiến nghị cấp kinh phí kết dư từ quỹ Bảo hiểm y tế

Kiến nghị cấp kinh phí kết dư từ quỹ Bảo hiểm y tế

Tỉnh Gia Lai vừa qua đã đề nghị Chính phủ xem xét, cấp lại cho từ 30% đến 50% tổng kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế các năm 2010, 2011, 2012 và 2013 với tổng số 565,2 tỷ đồng. Lý do kiến nghị cấp lại số kết dư … Read more