23.4 C
Chư Sê
Thứ Bảy, Tháng Năm 25, 2024

Kiến nghị cấp kinh phí kết dư từ quỹ Bảo hiểm y tế

Must read

Tỉnh Gia Lai vừa qua đã đề nghị Chính phủ xem xét, cấp lại cho từ 30% đến 50% tổng kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế các năm 2010, 2011, 2012 và 2013 với tổng số 565,2 tỷ đồng.

Kiến nghị cấp kinh phí kết dư từ quỹ Bảo hiểm y tế
Kiến nghị cấp kinh phí kết dư từ quỹ Bảo hiểm y tế

Lý do kiến nghị cấp lại số kết dư là để tỉnh có điều kiện đầu tư cho các dự án y tế, nhất là trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế, tăng thêm dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trong phạm vi chức năng của mình, Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu báo cáo quyết toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ BHYT năm 2010 và 2011 đã cân đối thu chi, bù đắp phần thiếu hụt năm 2009 là 3.083 tỷ đồng và số dư quỹ lũy kế đến ngày 31-12-2011 là 7.227 tỷ đồng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Bảo hiểm y tế và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp các tỉnh, thành phố có số thu BHYT lớn hơn số chi khám chữa bệnh BHYT thì được sử dụng như sau: 60% để mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ và những khoản chi khác phục vụ khám chữa bệnh BHYT tại địa phương; 40% chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để bổ sung vào quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, quy định này đến nay chưa thực hiện được là do theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật BHYT, việc lập quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT tối thiểu bằng tổng chi khám chữa bệnh BHYT của 2 quý trước liền kề và tối đa không quá tổng chi khám chữa bệnh BHYT của 2 năm trước liền kề.

Thực tế, tổng số kết dư quỹ BHYT đến cuối năm 2010 mới chỉ đạt 24%, năm 2011 đạt 55% và năm 2012 đạt 80% so với mức dự phòng tối thiểu theo quy định của Luật. Riêng số kết dư năm 2010 chưa đủ nguồn để tạm ứng một quý cho các bệnh viện theo mức tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật BHYT, nên chưa có căn cứ phân bổ số kết dư quỹ BHYT cho các địa phương sử dụng theo quy định.

Được biết, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh: “đồng ý sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2010 và 2011 để bổ sung quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT”.

Trước đó, tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng toàn bộ nguồn kết dư quỹ BHYT (bao gồm quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT) phát sinh từ năm 2010 đến cuối năm 2012 để ưu tiên bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ việc khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Đối với kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2013, Bộ Tài chính dẫn quy định ngày 14-2-2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 255/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó tại điểm a khoản 3 Điều 2 giao Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam “sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ bảo hiểm y tế (bao gồm quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế) lũy kế đến cuối năm 2013 để ưu tiên bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ việc khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế”.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn về việc cấp lại kinh phí kết dư quỹ BHYT gửi các Bộ: Y tế, Tài chính, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Tại công văn này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý việc sử dụng nguồn kinh phí kết dư của Quỹ bảo hiểm y tế từ năm 2010-2013 thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định nêu trên.

Rate this post

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article