Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Gia Lai

Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Gia Lai

Những năm gần đây, cũng như nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, tình trạng mất cần bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Gia Lai đang là vấn đề đáng quan tâm của ngành y tế địa phương. Vậy, tình trạng này hiện như thế nào? Đâu là nguyên nhân và giải pháp nhằm … Read more