Chính thức tăng tuổi nhập ngũ lên 27 tuổi

Tăng độ tuổi nhập ngũ của công dân trình độ cao đẳng, đại học chính thức “nới” lên 27 tuổi. Với 433 ĐB tham gia (tương đương 87,65%) đã tán thành thông qua, Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua chiều 19/6. Ngoài một số nội dung “xin được giữ theo dự […]