Học bổng của Chính phủ Ấn Độ năm học 2015-2016

Tổng số học bổng đi học tại Ấn Độ cấp cho Việt Nam là 12 học bổng đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh). Học bổng du học đại học và sau đại học tại Ấn Độ nằm trong khuôn khổ Chương trình văn hóa chung (General Cultural Scholarship Scheme – GCSS) của Chính […]