Khắc phục Facebook bị chuyển thành Fanpage

Hiện nay một số nick facebook tự động bị chuyển thành fanpage, và điều này xảy ra rất phổ biến mình đi đâu cũng thấy than cả. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả thôi mà, hãy xem lí do nick facebook bạn chuyển thành page là gì? Vì sao nick Facebook bị chuyển thành Fanpage?   Trường hợp […]